Veřejnou dopravou, například vlakem, se dostanete během 30 minut přímo do historického centra Prahy. Poloha penzionu je také výhodná k návštěvě mimopražských pamětihodností jako je například Kutná Hora, Poděbrady, Konopiště a další

Praha – Hlavní město České republiky – vzdálenost do historického centra – 25 km. Město je zapsáno v seznamu UNESCO. Nejvýznamnější památky jsou Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Hradčanské náměstí, Vyšehrad, za návštěvu ale stojí i mnohé další.

Kutná Hora – Středověké královské město – 30 km. Zdejší památky jsou zapsány na seznamu UNESCO. Nejvýznamnější z nich jsou Chrám svaté Barbory, Chrám svaté Voršilky, Kutnohorská kostnice, Vlašský dvůr, Stříbrné doly – muzeum atd.

Poděbrady – Staré lázeňské město vzdálené cca 25 km. Lázně jsou vyhlášené pro své termální prameny, které napomáhají při léčbě srdečních onemocnění. Navštívit zde můžete kolonádu nebo například Muzeum filmových legend.

Českobrodské podzemí – Chodby a sklepy se v historickém jádru města zachovaly až do dnešní doby, část jich však byla zazděna a někde také zasypána. Od roku 1993 je malá část chodeb zpřístupněna, vstup je z budovy čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic. O vzniku podzemních chodeb (sklepení) však dosud mnoho nevíme. Sklepení mohla sloužit například jako úkryt cenností a peněz, mohla se zde skladovat sůl, potraviny, víno či jiné zemědělské produkty. Sklepení mohla v případě ohrožení sloužit i jako úkryt pro ohrožené obyvatele města.

Kostel sv. Gotharda – Původně románský kostelík z období kolem roku 1135 byl v 1. pol. 14. století přestavěn na gotický trojlodní kostel. V roce 1421 byl vážně poškozen a v letech 1613-1614 renesančně opraven. V letech 1765-1772 prošel barokní přestavbou podle projektu pražského architekta J. J. Wircha. Hlavní oltář kostela je rokokový od I. F. Platzera z roku 1781.

Kamená zvonice – Volně stojící renesanční zvonice, která byla postavena v letech 1578 – 1585. KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Kostel Českobratrské církve evangelické, který pochází z období let 1560 – 1562, se nachází v Městském parku.

Kapucínský klášter s kostelem sv. Maří Magdalény – (Bývalý) kostel sv. Máří Magdaleny a špitál pro 12 chudých nemocných s kaplí sv. Michala objevíte ve spodní části nám. Arnošta z Pardubic.

Kostel sv. Havla ve Štolmíři – Monumentální objekt kostela, který je jednou z nejpůsobivějších barokních staveb na Českobrodsku.

Pomník Prokopa Velikého – Secesní pomník Prokopa Velikého (Holého) od sochaře Karla Opatrného z roku 1910.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého – Výklenková kaplička s pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého zdobí nám. Arnošta z Pardubic hned vedle kostela sv. Gotharda.

Stará radnice čp. 1 – Podle nalezené kachle se znakem arcibiskupa Jana z Jenštejna se soudí, že budova byla postavena již koncem 14. stol, každopádně bezpečně doložena je k roku 1402, čímž se řadí mezi nejstarší radnice v českých městech.

Městské hradby – Kamenné opevnění bylo postaveno kolem roku 1360 a mělo chránit občany před nepřátelskými nájezdy.

Podlipanské muzeum – Muzeum bylo založeno již v roce 1896. Sídlí v pozoruhodné secesní budově postavené v letech 1927 – 1930 podle projektu architekta Antonína Balšánka, kterou obklopuje původní zahrada.

Měšťanský pivovar – Původní českobrodský měšťanský pivovar vznikl v roce 1664 na místě středověkého Homolkovského domu se sladovnou a vyhořelého Pickovského domu v severozápadní části města za dnešní požární zbrojnicí (čp. 71). (čp. 71)

Český Brod je ideální svou polohou pro návštěvu i dalších pamětihodností jako je např. zámek Konopiště, skanzen v Přerově nad Labem a mnoho dalších.